Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Begaafdheidsonderwijs op het Bataafs Lyceum

Vereniging begaafdheidsprofielscholen (BPS)

Sinds 2019 zijn we lid van de landelijke vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Deze vereniging heeft tot doel meer- en hoogbegaafde leerlingen op scholen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te bieden.

Ook onze school heeft speciale aandacht en zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In de onderbouw vormgegeven middels het speciale onderwijsconcept de Masterclass en in de bovenbouw via het verrijkingsprogramma BL-Xtra.

Samen met zo’n zestig andere scholen vormen wij vanuit de BPS een netwerk dat ervaringen deelt, elkaar van feedback voorziet en verbeterpunten bespreekt.