Ons onderwijs

Havo: theorie en praktijk

De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op een opleiding aan het hbo. Op de havo koppelen we theorie waar mogelijk aan de praktijk; leren doe je niet alleen uit de boeken! In leerjaren één en twee organiseren we regelmatig projectdagen. Vanaf de derde klas zijn er wekelijkse projecturen, waarin je vaardigheden ontwikkelt als samenwerken, presenteren, plannen, organiseren en reflecteren. Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat je kan en wat je talenten zijn. In de vierde klas bieden we het vak Havo-P aan: een praktijkvak voor de havo dat met ingang van schooljaar 2022-2023 voor het eerst in Nederland gegeven wordt. We zijn er trots op dat we dit vak als een van de eerste scholen kunnen aanbieden. Tijdens de Havo-P lessen bezoek je bedrijven en organisaties en ga je aan de slag met “echte” opdrachten.

We zijn als school aangesloten bij het landelijke netwerk Havisten Competent. De scholen in dit netwerk spannen zich in om de overgang tussen havo en hbo zo goed mogelijk vorm te geven. Het ontwikkelen van vaardigheden, in aanvulling op vakkennis, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Up2vwo-traject

Leerlingen die in eerste instantie voor de havo gekozen hebben, merken soms dat het ze zo gemakkelijk afgaat dat ze overwegen over te stappen naar het vwo. Voor deze leerlingen organiseren we in leerjaren één en twee een Up2vwo-traject. In dit traject krijg je o.a. een extra uur Nederlands en krijg je bij de verschillende vakken meer stof op vwo-niveau aangeboden. Op deze manier kun je de overstap naar het vwo goed voorbereid maken.

Vwo: drie varianten

Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Op het Bataafs Lyceum kun je kiezen uit drie varianten: atheneum, gymnasium of Masterclass. Er zijn verschillen in de vakken die je volgt en soms ook in de manier waarop er in de vakken gewerkt wordt. Alle leerlingen gaan ongeveer evenveel uren per week naar school.

Atheneum: de flexibele optie

Als je in je schoolprogramma geen vaste “extra’s” wilt opnemen, maar juist nog alle kanten op wilt kunnen, dan is het atheneum een prima keuze. Op het atheneum volg je alleen de verplichte schoolvakken. Dat laat meer ruimte voor activiteiten buiten school. Als je binnen school meer uitdaging wilt dan zijn er in het BL-Xtra programma meer dan genoeg mogelijkheden voor verrijking.

Gymnasium: ontdek de Klassieke Oudheid

Ben je nieuwsgierig en onderzoekend? Of zoek je extra uitdaging? Dan is het gymnasium iets voor jou. Naast de verplichte schoolvakken volg je ook de Klassieke Talen Latijn en Grieks. Je leert over de taal en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Je ontdekt dat jouw wereld in de klassieke cultuur is geworteld. Dit ga je ook met eigen ogen zien tijdens onze culturele reizen naar Trier (derde jaar) en naar Rome (vijfde jaar). Speciaal voor jou als gymnasiast organiseren we daarnaast excursies en de gymnasiumdag.

Wil je meer weten over het gymnasium? Kijk dan hier 

Masterclass: compacten en verrijken

Ben je op zoek naar uitdaging? Ben je meestal snel door de stof heen of wil je graag meer over bepaalde zaken weten? Vind je het leuk om extra vakken te doen en op onderzoek uit te gaan? Dan is de Masterclass iets voor jou! In de Masterclass volg je de verplichte schoolvakken in minder tijd; dat noemen we compacten. Een deel van de tijd die hiermee vrij gemaakt wordt werk zelfstandig en in groepen aan verschillende projecten. Ook volg je de extra vakken filosofie en kunstzinnige vorming. Zo ontwikkel je jezelf en leer je veel van elkaar.

Sinds 2019 zijn we lid van de landelijke vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Deze vereniging heeft tot doel meer- en hoogbegaafde leerlingen op scholen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te bieden. Samen met zo’n zestig andere scholen vormen wij vanuit de BPS een netwerk dat ervaringen deelt, elkaar van feedback voorziet en verbeterpunten bespreekt.