Ons onderwijs

Havo

Op het Bataafs Lyceum zien wij havisten als ‘slimme doeners’! Het blijkt uit onderzoek namelijk dat havo en vwo leerlingen verschillen in leerstijl, motivatie en belangstelling. Daarom krijg je bij ons vanaf klas 3 het vak Havisten Competent (HaCo). Hier leer je vaardigheden als samenwerken, presenteren, plannen, organiseren en reflecteren. Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat je kan en wat je talenten zijn. Zo haal je het maximale uit je studie, zowel op het Bataafs Lyceum als in het vervolgonderwijs. Daar willen we je zo goed mogelijk op voorbereiden. Daarom hebben we ook veel samenwerkingsprojecten met Saxion Hogescholen.

Atheneum

Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijg je naast de andere vakken Grieks en Latijn in de onderbouw en ten minste één van beide klassieke talen in de bovenbouw. In tegenstelling tot sommige andere scholen laten wij de keuze voor gymnasium of atheneum over aan jou en je ouders/verzorgers. In de onderbouw kun je kiezen voor het normale programma of voor het masterclassprogramma. Voor toelating tot de masterclass moet je een toelatingsprocedure doen.

Gymnasium

Ben je nieuwsgierig en onderzoekend? Of zoek je extra uitdaging? Dan is het gymnasium iets voor jou. Naast alle andere vakken op het atheneum, volg je ook de Klassieke Talen. Je leert over de taal en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Op het gebied van democratie, bouwkunst, schilder- en beeldhouwkunst, filosofie, wetenschap, film en literatuur is de Oudheid al eeuwenlang een grote inspiratiebron.  Zonder de Grieken en Romeinen zou de wereld om ons heen er dan ook heel anders uitzien. Je ontdekt dat jouw wereld in die klassieke cultuur is geworteld. Dit ga je ook met eigen ogen zien tijdens onze culturele reizen naar Trier (derde jaar) en naar Rome (vijfde jaar). Speciaal voor jou als gymnasiast organiseren we daarnaast excursies en de gymnasiumdag.

Wil je meer weten over het gymnasium? Kijk dan hier 

Masterclass

Ben je een meerbegaafde (vwo)leerling? Ben je meestal snel door de stof heen of wil je graag meer over bepaalde zaken weten? Vind je het leuk om extra vakken te doen en extra uitgedaagd te worden? Dan is de masterclass iets voor jou! In de masterclass volg je een speciaal samengesteld programma met extra vakken zoals filosofie en kunstzinnige vorming. Daarnaast ben je 10 lesuren per week, zelfstandig en in een groep, bezig met verschillende projecten. Zo ontwikkel je jezelf en leer je veel van elkaar. Natuurlijk zorgen we er voor dat je niet langer naar school hoeft dan de andere vwo-leerlingen. Je houdt dan genoeg tijd over voor je hobby’s en sport.

Up2vwo

In deze speciale klas voor leerlingen met een havo-advies die extra uitdaging willen en aankunnen, krijg je les op vwo-niveau. We weten dat je misschien een extra tandje bij moet zetten. En daarbij helpen we je graag. Zo krijg je een extra lesuur Nederlands en waar nodig extra ondersteuning voor wiskunde, zodat je meer tijd hebt om de basis voor het vwo te leggen. Tijdens een motivatiegesprek bekijken we samen of deze keuze bij jou past.

Een rijke leeromgeving voor iedereen

Op het Bataafs Lyceum krijgt jouw talent alle kansen. We doen dan ook meer dan alleen maar les geven in de standaardvakken. ‘Rijk onderwijs’ noemen we dat. Daarbij besteden we veel aandacht aan maatschappelijke, culturele, creatieve en intellectuele vorming. We nemen als school dan ook deel aan debatwedstrijden, congressen, evenementen, olympiades, internationale uitwisselingsprojecten en we zijn elk jaar succesvol vertegenwoordigd in het Model European Parliament.

Een taalcertificaat, grenzeloos goed!

Ons kleine landje is erg afhankelijk van export naar andere landen. Het is dan belangrijk om goed met andere culturen en talen om te gaan. Op onze school krijg je natuurlijk gewoon les in Nederlands, Engels, Frans, Duits en sinds kort ook Spaans. Op het Gymnasium komen daar de talen Latijn en Grieks nog bij. Maar op het Bataafs Lyceum gaan we een stapje verder. Je kunt taalcertificaten halen voor Engels (Cambridge English), Frans (Diplôme d’études en langue française) en Duits (Goethe Zertifikat). Deze certificaten zijn erkend in Engeland, Frankrijk en Duitsland en kunnen je helpen om in die landen te gaan studeren. Ook handig in Nederland trouwens, want hier worden steeds meer studies in het Engels gegeven. En buiten je studie is een vreemde taal natuurlijk altijd handig voor in de vakantie.

Bèta op z’n Bataafs

Sinds 2006 zijn wij een Universumschool. Dit betekent dat we in alle klassen extra aandacht besteden aan vakken als wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie en techniek. In de lokalen en in onze prachtige laboratoria werk je aan speciaal voor deze vakken gemaakte projecten.

Modern en uitdagend onderwijs

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs werken we veel samen met instellingen en bedrijven uit de regio zoals Saxion, de Universiteit Twente, Crea, Metropool en diverse bedrijven in het Jet-Net-netwerk. Zo houden we ons onderwijs modern en uitdagend. Wat uitdaging betreft: we doen als school mee aan het havo Toptalent Honours programma op Saxion en we zijn een Olympiadeschool. Dat betekent dat we deelnemen aan allerlei olympiades waar je jouw kennis en talent kunt laten zien.