Over onze school

‘Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf’

Die regel werd ooit door een Nederlandse copywriter bedacht voor een grote, internationale keten van uitzendbureaus. Het bijzondere van zo’n pay-off is dat die een waarheid als een koe vertelt. Weinig mensen zullen zeggen dat het niet zo is. Wie wil er nou niet zichzelf zijn?

Laat dat nou net ook zijn wat het Bataafs Lyceum zo ontzettend belangrijk vindt. Leren begint bij wie jij bent. Bij wat jij wilt en kunt. En dat je dat tegenwoordig dan persoonsgericht leren noemt – het zij zo. De kern is een soort van dienstbaarheid aan de leerling en het leren. Onderwijs dat helpt om te leren leren. Omdat juist dat je verder helpt in het leven. Wat je ook gaat doen, waar je ook gaat werken en hoe dat werk er ook uit ziet.

Misschien zijn het grote woorden, maar ze klonken in en tussen de regels door tijdens de workshop op 2 maart. ‘Uiteindelijk gaat het niet om ons, maar om de toekomst van onze leerlingen.’ werd gezegd. Een toekomst waarvan overigens iedere docent zal zeggen dat zij of hij maar zeer beperkt weet hoe die eruit zal zien. Op persoonlijk niveau, op maatschappelijk niveau en op nationaal en internationaal niveau.

De grote kunst is om leerlingen uit te rusten voor het leven. Daar heb je natuurlijk wel wat kennis voor nodig, maar vooral en allereerst zelfkennis, zelfinzicht en zelfrespect. En dat leer je nou niet  tijdens een lesje Engels, natuurkunde of maatschappijwetenschappen. Dat leer je tijdens de interactie met docenten en medeleerlingen. Met mentoren en brugklassers. Met mensen met wie je graag samenwerkt en met degenen die misschien niet je eerste keus zijn maar met wie je ook door één deur leert kunnen.

Dat brengt ons bij het thema voor het Bataafs Lyceum. Een paar eenvoudige woorden waar een wereld van waarden achter schuilgaat. Een veelzeggend zinnetje dat tot nu toe door niemand zo is ingezet. Die themaregel luidt: We zijn trots op je.

Bataafs Lyceum. We zijn trots op je. Hierin zit een essentiële, impliciete belofte. Namelijk dat wij er alles aan zullen doen om trots op je te zijn. We willen je leren kennen, zodat we kunnen bieden wat bij jou past. We willen weten wie jij bent. Als mens. Als leerling. Als zoon of dochter.

Er spreekt ook uit dat we veel hebben om trots op te zijn. Onze leerlingen. Ons team. Onze school. Onze ideeën. En nog veel meer. Het is ook wat collega’s tegen elkaar durven zeggen. Omdat het de cultuur is die het Bataafs nastreeft. Omdat de sfeer zo is. En de resultaten zo zijn. En vooral omdat trots een gevoel is dat iedereen aanspreekt en graag deelt en uitdraagt.

Bataafs Lyceum. We zijn trots op je