Over onze school

Ambitieus

Het Bataafs Lyceum is een groeiende school die streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elke leerling. Wij hanteren alleen onderwijsconcepten die hun waarde hebben bewezen. Onze leerlingen worden serieus genomen en krijgen veel gelegenheid om mee te beslissen. Ze hebben recht op de beste docenten die worden getoetst aan ons schoolprofiel. Speerpunten zijn onze Masterclass, Gymnasium, HaCo programma (Havisten Competent) en taalcertificaten. Daarnaast kenmerkt de school zich door bijzondere aandacht voor de bètavakken, voor het vak filosofie en voor burgerschapsvorming.

De school combineert een uitdagende aanpak met goede faciliteiten zoals smartboards in elk lokaal, een moderne mediatheek, studie- en practicumruimtes, een collegezaal en sportzalen.

Het Bataafs Lyceum streeft naar een brede culturele en intellectuele vorming van haar leerlingen. Tijdens de schoolcarrière krijgen de leerlingen een steeds grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid, waarmee de zelfstandigheid en het gevoel voor verantwoordelijkheid worden gestimuleerd en ontwikkeld. De school heeft bewezen de leerlingen een goede aansluiting te leveren voor Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. De persoonlijke begeleiding van de leerling staat voorop en het onderwijs is gericht op de ontwikkeling die het best aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Op het Bataafs Lyceum zorgt niet alleen de docent voor kennis, structuur en inspiratie, ook ambitieuze ouderejaars leerlingen doen dat in het peer support programma. Zo ondersteunt een peer-leader de mentor en leerlingen tijdens de introductieweek en bij evenementen door het jaar heen. De peer-tutoren zijn actief in de ondersteuning van leerlingen met betrekking tot het leerproces.

Uitdagend

Het Bataafs lyceum is inventief als het gaat om uitdagende werkvormen. De school neemt actief deel aan landelijke projecten en is actief op cultureel en maatschappelijk gebied. Het Bataafs Lyceum is een school met maatschappelijk engagement; actief burgerschap en sociale integratie krijgen ruim de aandacht. De school participeert heel actief in debatwedstrijden, is elk jaar succesvol vertegenwoordigd in het Model European Parliament, en neemt deel aan congressen, evenementen en internationale uitwisselingsprojecten. De verschillende talensecties bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door het aanbieden van verdiepingsprogramma’s. Hierdoor kunnen de leerlingen internationaal erkende diploma’s behalen die toegang geven tot buitenlandse vervolgopleidingen.

Sinds vele jaren is het Bataafs Lyceum een succesvolle Universumschool, waardoor wij een verdiepend aanbod binnen de exacte vakken kunnen aanbieden. Het Bataafs Lyceum werkt samen met een reeks instellingen en bedrijven uit de regio. Door deze samenwerkingsactiviteiten kunnen wij de leerlingen een moderne en uitdagende leeromgeving aanbieden. Daarnaast stimuleren wij de leerlingen gedurende alle leerjaren om deel te nemen aan wedstrijden en olympiades. Sinds 2010 mogen wij ons, als een van de eerste scholen in Nederland, een Olympiadeschool noemen.

Faciliterend en vol vertrouwen

Het Bataafs Lyceum is een school waar leerlingen serieus worden genomen, wij zijn faciliterend en vol vertrouwen. De leerlingen op het Bataafs Lyceum worden gezien als partners van docenten en overig personeel. Samen geven we vorm aan de school en aan het onderwijs. In alle voor hen relevante commissies op school hebben een of meerdere leerlingen zitting. Leerlingen zijn geen nummer. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen in zorg, begeleiding en mentoraat. Ook ons peer support programma sluit hier naadloos bij aan.

Leerlingen krijgen veel ruimte en gelegenheid tot zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid binnen school. De Bataafse Leerlingenraad wordt actief betrokken bij beleidsvorming en de Bataafse leerling-vereniging krijgt alle ruimte zelfstandig feesten en activiteiten te organiseren. Betrokkenheid van leerlingen in deze verenigingen leidt tot een grotere betrokkenheid bij de school, maar is ook een voorbereiding op taken in de maatschappij na afronding van het voortgezet onderwijs.