Oudervoorlichting groep 8

Beste ouder(s) van leerlingen groep 8,

Op maandag 1 november organiseren wij onze informatieavond voor ouders. We zijn erg blij om u weer fysiek in de school te kunnen ontvangen en maken daarbij graag gebruik van de ruimte die hiervoor landelijk aan de scholen geboden wordt. De opzet van onze voorlichtingsavond is als volgt:

19:15 – 19:30 u: inloop

19:30 – 20:05 u: plenaire voorlichting onderwijsaanbod (aula)

20:10 – 20:40 u: ronde 1 deelvoorlichtingen

21:00 – 21:30 u: ronde 2 deelvoorlichtingen

Tijdens de voorlichtingsrondes informeren we u graag over onze verschillende instroomniveaus: havo/vwo, atheneum, gymnasium en Masterclass. Tussen en na de deelvoorlichtingen is er gelegenheid om kennis te maken met de vele extra activiteiten die er op het Bataafs Lyceum georganiseerd worden. Ook is er dan ruimte voor het stellen van vragen.

We denken u in deze opzet het meest volledige beeld van de school te kunnen geven. In lijn met het landelijke beleid van de VO-raad is het niet nodig om een QR-code bij binnenkomst te tonen. Aanmelding vooraf is eveneens niet nodig.

Graag tot ziens op 1 november!

Alternatief programma coronagerelateerde klachten

Als u vanwege coronagerelateerde klachten verhinderd bent of de plenaire opzet als onplezierig ervaart, bieden wij een alternatief in de vorm van een online-presentatie met vragensessie. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 16 november van 19:30  tot 21:00 uur. U kunt zich HIER aanmelden.

 

Hierboven vindt u het algemene deel van onze oudervoorlichting van 2021.