Oudervereniging

OUDERVERENIGING BATAAFS LYCEUM

De Oudervereniging Bataafs Lyceum, afgekort OVBL, is een vereniging voor alle ouders/verzorgers die Ć©Ć©n of meerdere leerlingen hebben op het Bataafs Lyceum te Hengelo. Ons doel is om een stimulerende bijdrage te leveren aan het Bataafs Lyceum en daarmee ook bij te dragen aan het belang, het welzijn en de vorming van onze kinderen.

De OVBL houdt zich onder andere bezig met het volgende:
  • Meedenken en spreken over zaken die het beleid van de school aangaan.
  • Beheren en effectief besteden van de ouderbijdragen.
  • Organisatie van de algemene jaarvergadering met terugkoppeling van activiteiten en financiĆ«n.
  • Stimuleren van de belangstelling van de ouders, voor een actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk ouders bij de school.
  • Goede informatie-uitwisseling tussen de OVBL, directie en de Ā medezeggenschapsraad.
  • Ondersteunen van activiteiten voor de school en het verzorgen van attenties voor de eindexamenkandidaten.
  • Het verstrekken van subsidies aan projecten/activiteiten.

De OVBL heeft regelmatig overleg met de directie van de school, waarbij zij worden geĆÆnformeerd over actuele zaken en waar ouders ook zaken aan de orde kunnen stellen die zij van belang vinden. Bijeenkomsten van de OVBL zijn openbaar en als lid bent u van harte welkom om mee te luisteren en mee te spreken. Ook kunt u de OVBL benaderen voor zaken waarbij u misschien onvoldoende gehoor krijgt binnen de school. Bezoek de website van de oudervereniging

Subsidie aanvragen bij de oudervereniging

De Oudervereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage per leerling vanuit de ouders. Dit geld wordt besteed aan allerlei zaken, die ā€œde bloei van de schoolā€ helpen bevorderen, zoals dat zo mooi heet. Activiteiten die de Oudervereniging ondersteunt zijn onder andere het verzorgen van een presentje wanneer een leerkracht ziek is of afscheid gaat nemen. Ook verzorgt de Oudervereniging een presentje voor alle geslaagden tijdens de diploma uitreiking. Daarnaast ondersteunt de OV regelmatig projecten die door de schoolleiding worden voorgedragen ter bevordering van een brede vorming van leerlingen. Zo is er een financiĆ«le bijdrage verleend voor WIFI aansluiting in de openbare ruimtes van het Bataafs Lyceum. Ook heeft de Oudervereniging een financiĆ«le bijdrage verleend voor muziek instrumenten (gitaren, microfoons enz.)

Binnen de Oudervereniging hebben wij afgesproken dat we graag ook nieuwe initiatieven financieel mogelijk willen maken, die vanuit de leerlingen en/of leraren (of natuurlijk vanuit de ouders!!!) zelf komen. Dit noemen wij een subsidie verzoek. Klik op deze link om meer te lezen over subsidies van de oudervereniging