Brugklas

Voorlichtingsavond Brugklas

Op 7 september 2021 heeft de voorlichting over de opzet van het onderwijs in de brugklas plaatsgevonden. Hieronder vindt u de op deze avond door de mentor gebruikte presentatie.

VOORLICHTING BRUGKLAS 2021-2022

 

 

Brugklas

Project “vrij lezen” in de 1e klassen

Een goede leesvaardigheid is in toenemende mate een voorwaarde voor succes op school en in de maatschappij. Tegelijkertijd is het lezen van boeken voor steeds minder leerlingen een vanzelfsprekende tijdsbesteding. Wij vinden het als school belangrijk om onze leerlingen mee te geven dat lezen niet alleen noodzakelijk maar ook leuk, leerzaam en ontspannend kan zijn. Dit project is gericht op het verhogen van de leesmotivatie van leerlingen. Essentie is dat er minimaal twee keer per week 20-30 minuten klassikaal wordt gelezen. De leesblokken worden ingepland tijdens mentoruren en reguliere lezen, waarbij alle vakken een bijdrage leveren. De leerlingen zijn vrij om zelf te kiezen wat ze in deze uren lezen: het leesplezier staat immers voorop.