2 en 3 vwo

Voorlichtingsavond 2 en 3 vwo

In september hebben de informatieavonden over het 2e en 3e leerjaar plaatsgevonden. De belangrijkste informatie is te vinden in het informatieboekje dat op de avonden is uitgereikt. Bij deze ook een digitale versie.

INFORMATIEBOEKJE 2 VWO 2021-2022

INFORMATIEBOEKJE 3 VWO 2021-2022