2 en 3 vwo

Voorlichtingsavond 2 vwo

Op 24 september heeft de voorlichting over de opzet van het onderwijs in 2 vwo plaatsgevonden. Hieronder vindt u de op deze avond door dhr. Smies gebruikte presentatie en een digitale versie van het uitgereikte informatieboekje.

Boekje 2 VWO 2018-2019

Voorlichting VWO 2 1819

Voorlichtingsavond 3 vwo

Op 24 september heeft de voorlichting over de opzet van het onderwijs in 3 vwo plaatsgevonden. Hieronder vindt u de op deze avond door dhr. Smies gebruikte presentatie en een digitale versie van het uitgereikte informatieboekje.

Boekje 3 VWO 2018-2019

Voorlichting VWO 3 1819