2 en 3 havo

Voorlichtingsavond 2 havo

Op  31 augustus heeft de voorlichting over de opzet van het onderwijs in 2 havo plaatsgevonden. Hieronder vindt u de op deze avond door Jolien Bruggeman gebruikte  digitale versie van het uitgereikte informatieboekje.

Informatieboekje klas 2 2020-2021

Voorlichtingsavond 3 havo

Op  31 augustus heeft de voorlichting over de opzet van het onderwijs in 3 havo plaatsgevonden. Hieronder vindt u de op deze avond door Jolien Bruggeman gebruikte  digitale versie van het uitgereikte informatieboekje.

Informatieboekje klas 3 2020-2021