Onderwijsaanbod -1

HAVO & Up2vwo

De meeste havo-leerlingen zijn intelligente doeners: ze vinden lesstof vooral leuk als ze er in de praktijk ook wat mee kunnen. In de lessen op de havo wisselen theorie en het toepassen ervan elkaar daarom af. Daarnaast krijg je in klas 1 en 2 extra ondersteuning met plannen en organiseren. Ook word je in die jaren voorbereid op het vak Havisten Competent (HaCo) dat je in klas 3 zult krijgen. Hier leer je vaardigheden als samenwerken, presenteren, plannen, organiseren en reflecteren. Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat je kunt en wat je talenten zijn. Op die manier haal je het maximale uit je studie, zowel op het Bataafs Lyceum als in het vervolgonderwijs. Daar willen we je zo goed mogelijk op voorbereiden. Daarom hebben we ook veel samenwerkingsprojecten met Saxion Hogescholen.

In de Up2vwo klas, voor leerlingen met een havo-advies die extra uitdaging willen en aankunnen, krijg je les op vwo-niveau. We weten dat je misschien een extra tandje bij moet zetten en daar helpen we je graag bij. Zo krijg je een uur extra Nederlands en een uur extra wiskunde in de week, zodat er meer tijd is om de basis voor het vwo te leggen. Tijdens een motivatiegesprek zullen we samen bekijken of deze keuze bij jou past.

VWO

Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Bij ons zijn er drie mogelijkheden: gymnasium, atheneum en masterclass (atheneum of gymnasium). In tegenstelling tot sommige andere scholen laten wij de keuze voor gymnasium of atheneum over aan jou en je ouders. Voor de masterclass is er een aparte intake.

ATHENEUM

Het atheneum bereidt je voor op een studie aan de universiteit. We vinden het belangrijk dat je op school leert om kritisch en onderzoekend met lesstof om te gaan. Dat vind je terug in de opzet van de lessen van de verschillende vakken in allerlei activiteiten die naast de lessen worden georganiseerd, zoals gastlessen en verschillende masterclasses in samenwerking met de UT. In een leerlijn onderzoek maak je actief kennis met het doen van onderzoek en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Op het atheneum zijn er minder aanvullende vakken dan op het gymnasium (klassieke talen) en in de masterclass (projecten, kunst en filosofie). Leerlingen kiezen vaak heel bewust voor het atheneum omdat het een goede voorbereiding op de universiteit biedt en de opleiding goed aansluit bij hun voorkeuren en interesses. Voor de leerlingen die dit willen zijn er veel mogelijkheden voor extra uitdaging, zoals deelname aan leerlingverenigingen, de debatclub, olympiades en wedstrijden en het behalen van taalcertificaten. Het Cambridge certificaat voor Engels is veel gevraagd bij opleidingen in het buitenland. Ook voor Duits (Goethe) en Frans (DELF) kun je internationaal erkende certificaten halen.

GYMNASIUM

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle andere vakken op het vwo bestudeer je de taal en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers op het gebied van de democratie, bouwkunst, beeldende kunst, literatuur, filosofie, wetenschap, toneel en theater. Je leert ontdekken dat onze wereld in die klassieke cultuur is geworteld. Dit ga je ook met eigen ogen zien door onze culturele reizen naar Trier (derde jaar) en naar Rome (vijfde jaar). Boven alles is het gymnasium een investering in jezelf die bijdraagt aan een brede en algemene ontwikkeling. Speciaal voor jou als gymnasiast is er ook de tweejaarlijkse gymnasiumdag.

MASTERCLASS

Ben je meestal snel door de stof heen of wil je graag meer over bepaalde zaken weten? Vind je het leuk om extra vakken te doen en extra uitgedaagd te worden? Dan is de masterclass iets voor jou!

In de masterclass volg je een speciaal samengesteld programma met extra vakken zoals filosofie en kunstzinnige vorming. Daarnaast ben je 10 lesuren per week, zelfstandig en in een groep, bezig met verschillende projecten. Zo ontwikkel je jezelf en leer je veel van elkaar. Natuurlijk zorgen we er voor dat je niet langer naar school hoeft dan de andere vwo-leerlingen. Je houdt dan genoeg tijd over voor je hobby’s en sport.

Omdat we graag zeker willen weten dat de keuze voor de masterclass goed bij je past volgen er na de aanmelding een activiteitenmiddag en een motivatiegesprek.