coronavirus

Informatie van woensdag 22 april.

Klik HIER voor de link die vandaag naar de ouders en leerlingen van de bovenbouw zijn gestuurd.

Klik HIER voor de link die vandaag naar de ouders en leerlingen van de onderbouw zijn gestuurd.

Informatie van vrijdag 3 april.

Klik HIER voor de link van de brief die vandaag naar de ouders is verstuurd.

Informatie van woensdag 25 maart.

Klik HIER voor de link van de  brief met meer informatie over het vervolg van de SET week voor de examenkandidaten.

Klik HIER voor de link naar het overzicht “verplichte en facultatieve vakken SET 3.

Klik HIER voor de handleiding om ZOOM te installeren.

Onderstaande mail is  verstuurd op dinsdag 24 maart aan alle ouders en leerlingen in examenklassen:

De ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis volgen elkaar in hoog tempo op en hebben een grote impact op de afronding van het examenjaar. Middels deze mail willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken.

De ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs hebben aan het begin van de middag bekendgemaakt dat het Centraal Examen voortgezet onderwijs dit schooljaar niet door gaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.

De schoolexamens gaan daarmee dus wel door. De schriftelijke schoolexamens worden uitgesteld. Een nieuwe datum volgt als we meer duidelijkheid hebben over de wijze van afnemen. De mondelingen examens die via Zoom worden afgenomen gaan gewoon door volgens de gemaakte en afgesproken indeling.

Omdat de schoolexamenresultaten dit schooljaar de basis vormen voor het behalen van het diploma is ons gevraagd de komende periode het schoolexamen conform het vastgestelde PTA af te ronden. Hiermee komen de aanpassingen, zoals vorige week aan het PTA gedaan zijn, te vervallen en zullen de schoolexamentoetsen van SET 3 alsnog afgenomen moeten worden. Omdat we extra tijd hebben gekregen zullen we als school op zoek gaan naar de best passende manier voor de afname van deze schoolexamens. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school in kleinere groepen.

Zodra er meer duidelijk is zullen we jullie informeren over het verdere verloop van eventuele lessen en de schoolexamens.

Klik HIER voor de link van de brief die op 24 maart is verstuurd.

 

 

Dit bericht is naar ouders en examenleerlingen verzonden op maandag 23 maart:

Vanavond zijn er opnieuw aanvullende maatregelen genomen m.b.t. het corona-virus. De VO-raad heeft daarop aan alle leden het advies gegeven met ingang van 24 maart (morgen) een time-out in te lassen voor de schoolexamens. Op basis van deze informatie hebben alle scholen van de in Hengelo besloten per direct te stoppen met de afname van schoolexamens in school. De mondelinge examens via Zoom kunnen wel afgenomen worden.

Morgen zal waarschijnlijk een besluit volgen over de afname van de landelijke eindexamens. Naar aanleiding van dit besluit zullen we jullie informeren over het verdere verloop van de (school)examens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief naar ouders / verzorgers i.v.m. maatregelen coronavirus:

Klik HIER voor de inhoud van de brief van 16 maart 2020.

Klik HIER voor de inhoud van de brief van 15 maart 2020.