LinQ

De basisprincipes van de LinQ-didactiek maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker:

 • ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les
 • Een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen
 • Aandacht voor land, cultuur en actualiteit
 • Authentieke taalsituaties, zoals:
 • Gebruik maken van internationalisering voor taalverwerving
 • Native speakers
 • Eentalig lesmateriaal
 • Gebruik maken van Europese instrumenten:
 • Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)
 • Internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior, Goethe-Zertifikat en Deutsches Sprachdiplom (DSD)
 • Europass