Decanen

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij hetĀ kiezenĀ van een vakkenpakket,Ā profiel, vervolgopleiding. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voorĀ MBO,Ā HBOĀ enĀ universitair onderwijs. Hij kan tevens adviseren over deĀ studiefinanciering. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van eenĀ beroepsinteressetest.

De decaan Ā spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen.

Decanen:

Dhr. G. J. de Wilde

g.dewilde@osghengelo.nl

 

Mevr. M. van Buuren-Teuwsen

m.vanbuuren@osghengelo.nl