Decanen

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor MBO, HBO en universitair onderwijs. Hij kan tevens adviseren over de studiefinanciering. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest.

De decaan  spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen.

Hieronder de presentatie van 1 oktober:

Presentatie decaan 6 vwo 6 2019-2020 – versie 2

Decanen:

Dhr. G. J. de Wilde – havo

g.dewilde@osghengelo.nl

 

Dhr. L.F. Bouwhuis – vwo

f.bouwhuis@osghengelo.nl