Latijn ‘ontcijferen’

Een verhaaltje van Latijn naar Nederlands “ontcijferen”

1       Rex servum vocat.

2       Servus venit.

3       Infantes audit.

4       Corbem videt.

5       In corbe duo pueri iacent.

6       Pueri clamant et lacrimant.

7       Rex servum iubet pueros necare.

8       Servus regem timet.

9       Ideo mandatum non recusat.

10     Tamen pueros non necat.

1 rex, reges    – de koning, koningen

servum           – de slaaf

  (lijdend voorwerp)

vocat              – (hij) roept

2 servus         – onderwerp

venit               – (hij) komt

3 infantes      – de kinderen

   (lijdend voorwerp)

audit               – hij hoort

4 corbem       – het mandje

  (lijdend voorwerp)

videt               – hij ziet

5 in corbe      – in het mandje

duo                 – twee

pueri               – de jongens

iacent             – (zij) liggen

6 clamant      – (zij) schreeuwen

et                    – en

lacrimant       – (zij) huilen

7 iubet           – (hij) beveelt

necare            – (te) doden

8 regem         – lijdend voorwerp van rex

timet              – (hij) vreest

9 ideo             – daarom

mandatum    – de opdracht 

  (lijdend voorwerp)

non                 – niet

recusat           – (hij) weigert

10 tamen       – toch

pueros            – lijdend voorwerp van pueri

necat              – (hij) doodt

En hoe liep het af…

De herder stopt de jongetjes in een rieten mandje. Ze blijven steken in het riet. Dan hoort een wolvin hun gehuil. Zij voedt de tweeling, totdat ze gevonden worden door herder Faustulus.

Als ze groot worden, komen ze erachter dat ze koninklijk bloed hebben. Ze stichten een stad op de plaats waar ze gevonden zijn door de wolvin en noemen de stad… Rome.