Latijn ‘ontcijferen’

Een verhaaltje van Latijn naar Nederlands ‚Äúontcijferen‚ÄĚ

1       Rex servum vocat.

2       Servus venit.

3       Infantes audit.

4       Corbem videt.

5       In corbe duo pueri iacent.

6       Pueri clamant et lacrimant.

7       Rex servum iubet pueros necare.

8       Servus regem timet.

9       Ideo mandatum non recusat.

10     Tamen pueros non necat.

1 rex, reges    Рde koning, koningen

servum           Рde slaaf

  (lijdend voorwerp)

vocat              Р(hij) roept

2 servus         Рonderwerp

venit               Р(hij) komt

3 infantes      Рde kinderen

   (lijdend voorwerp)

audit               Рhij hoort

4 corbem       Рhet mandje

  (lijdend voorwerp)

videt               Рhij ziet

5 in corbe      Рin het mandje

duo                 Рtwee

pueri               Рde jongens

iacent             Р(zij) liggen

6 clamant      Р(zij) schreeuwen

et                    Рen

lacrimant       Р(zij) huilen

7 iubet           Р(hij) beveelt

necare            Р(te) doden

8 regem         Рlijdend voorwerp van rex

timet              Р(hij) vreest

9 ideo             Рdaarom

mandatum    Рde opdracht 

  (lijdend voorwerp)

non                 Рniet

recusat           Р(hij) weigert

10 tamen       Рtoch

pueros            Рlijdend voorwerp van pueri

necat              Р(hij) doodt

En hoe liep het af…

De herder stopt de jongetjes in een rieten mandje. Ze blijven steken in het riet. Dan hoort een wolvin hun gehuil. Zij voedt de tweeling, totdat ze gevonden worden door herder Faustulus.

Als ze groot worden, komen ze erachter dat ze koninklijk bloed hebben. Ze stichten een stad op de plaats waar ze gevonden zijn door de wolvin en noemen de stad… Rome.