Internationalisering

Waarom internationalisering?

In een steeds sneller veranderende omgeving is het van belang, dat leerlingen al in een vroeg stadium kennis nemen van en kennis maken met verschillende culturen en tradities. Naast de eigen  identiteit moeten de leerlingen ook in aanraking komen met de identiteit van onze Europese partners en partners buiten de Europese Unie, zodat ze met de verschillen en de overeenkomsten kennis kunnen maken. Onze leerlingen moeten zich tot wereldburger kunnen ontwikkelen.

Talen

De internationalisering die we nu op school hebben is collectief en individueel. Talent wordt op onze school gestimuleerd. Leerlingen kunnen voor de MVT (Moderne Vreemde talen) voor Cambridge Engels, DELF en Goethe kiezen en deze met gecertificeerde certificaten/diploma’s afsluiten. Als klas komt men tijdens de lessen in de MVT in aanraking met de vreemde taal. De secties Frans en Duits zijn drie jaar geleden met LinQ begonnen. LinQ houdt in, dat in de klassen de doeltaal steeds meer de voertaal wordt.

 

 

Erasmus+

klik op de afbeelding voor meer informatie:

LinQ

klik op de afbeelding voor meer informatie:

eTwinning

klik op de afbeelding voor meer informatie: