ICT op het Bataafs

ICT-rijk onderwijs op het Bataafs Lyceum

Op het Bataafs Lyceum werk je op een laptop. De docenten gebruiken de laptop en een digitale lesmethode om beter in te kunnen springen op de onderdelen van de stof die jij lastig, of juist heel gemakkelijk, vindt. Zo is er voor iedereen voldoende ondersteuning of juist voldoende uitdaging.

Leren doe je natuurlijk niet alleen digitaal. We zorgen voor voldoende afwisseling en maken daarom ook gebruik van (werk)boeken en schriften. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten (zoals excursies, projecten en schoolreizen) waardoor je ook leert van de praktijk.

Choose your own device

Om te kunnen zorgen voor een zo optimaal mogelijke digitale onderwijsomgeving, werken we met een “Choose Your Own Device” systeem, waarbij ouders zelf een laptop voor hun kind aanschaffen bij een aan school verbonden leverancier. Doordat alle leerlingen een vergelijkbare laptop hebben, zijn de digitale ondersteuning en online veiligheid door school goed vorm te geven. Een bijkomend voordeel van het werken met een externe partij is dat de schadeafhandeling buiten school ligt, waardoor wij ons volledig op het onderwijs kunnen richten. School levert een financiële bijdrage van 350 euro per laptop, waardoor we de laptop tegen een aantrekkelijke prijs kunnen aanbieden.