Havisten Competent en HavoP

We vinden het belangrijk om havo leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun specifieke interesses en talenten. De meeste Havisten zijn “slimme doeners”, die graag willen ervaren hoe lesstof in de praktijk kan worden toegepast. De koppeling van theorie aan praktijk is daarom een belangrijk uitgangspunt op de havo. In de onderbouw doen we dit onder andere door het organiseren van projectdagen en door in de lessen waar mogelijk in te spelen op de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen.

Havisten Competent

Met ingang van leerjaar drie volgen de leerlingen het Havisten Competent programma. In verschillende projecten ontwikkelen ze vaardigheden die van belang zijn voor een goede overgang naar het hbo: samenwerken, presenteren, reflecteren, informatievaardigheden, problemen oplossen, etc. Een mooi voorbeeld is de profielkeuzevoorlichting voor ouders in havo drie, die door de leerlingen zelf wordt georganiseerd, voorbereid en verzorgd. In het hbo is aangetoond dat studenten die het Havisten Competent programma hebben doorlopen hier aantoonbaar voordeel van hebben ten opzichte van studiegenoten die het programma niet hebben gevolgd.

Sinds 2011 is het Bataafs Lyceum aangesloten bij het leernetwerk Havisten Competent. De scholen in dit netwerk werken actief aan de ontwikkeling van hun havo-afdeling. Door middel van o.a. collegiale visitaties, studiemiddagen en een jaarlijkse conferentie stimuleren en ondersteunen de aangesloten scholen elkaar hierbij.

HavoP

In havo vier starten leerlingen met het vak HavoP een praktijkgericht havo-vak. Het Bataafs Lyceum is een van de eerste scholen in Nederland die dit nieuwe vak aanbiedt. HavoP stimuleert havoleerlingen om hun talenten te ontdekken, door een kennismaking met de (beroeps)praktijk. Dit verbreedt hun visie op wat er allemaal in het beroepenveld mogelijk is en maakt het kiezen van een passende vervolgopleiding in het hbo gemakkelijker. Binnen HavoP werken de leerlingen aan uitdagende praktijkopdrachten zoals het ontwerpen en managen van een Food-Truck. Daarbij werken we samen met diverse bedrijven en onderwijsorganisaties in de omgeving.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Havisten Competent of HavoP? Stuur een e-mail naar Jentina Ardesch, teamleider havo bovenbouw via j.ardesch@osghengelo.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onderstaande websites.

http://www.havistencompetent.nl/

https://havoplatform.nl/havop/