Gymnasium op het Bataafs

Gymnasium op het Bataafs Lyceum

Op het Bataafs Lyceum kun je kiezen voor het gymnasium. Hier leggen we uit wat de waarde van het gymnasiumonderwijs is. Op deze pagina vind je meer informatie over:

  • Klassieke Talen: van klas 1 tot 6 
  • Persoonlijke benadering 
  • Taal en cultuur als Ă©Ă©n geheel 
  • Excursies 
  • Gymnasium vs. atheneum 
  • Gymnasium gecombineerd met masterclass  

Klassieke Talen: van klas 1 tot 6

Op ons gymnasium start je in de eerste klas met Latijn. In dit jaar leer je de beginselen van de Latijnse taal en de cultuur van de Romeinen. Vanaf het tweede jaar krijg je naast de lessen Latijn ook lessen Grieks. Dit is ook zo in het derde jaar. Vanaf de vierde klas volg je het vak dat jou het meest aanspreekt: Latijn of Grieks. Misschien wil je zelfs wel verdergaan met beide vakken!

Gymnasiumleerlingen kunnen en hebben iets extra’s: twee Klassieke Talen. In de brugklas heb je daarom twee uur extra les per week ten opzichte van atheneumleerlingen. Om te voorkomen dat je vanaf de tweede klas meer extra uren op school zit, doe je andere vakken in minder tijd.

Persoonlijke benadering

De docenten Klassieke Talen van het Bataafs Lyceum geven les in de onderbouw Ă©n in de bovenbouw. Wij kennen daardoor jouw manier van werken en leren goed. Dit zorgt ervoor dat we jou goed kunnen begeleiden. Samen werken we aan jouw vaardigheden en bouwen we aan jouw kennis van het Grieks en Latijn.

Taal en cultuur als Ă©Ă©n geheel

Tijdens de lessen Grieks en Latijn staan de klassieke talen en culturen centraal. Toch benader je die heel anders dan bij Engels, Frans en Duits. Aan de basis van het vak Latijn staat de taal. Om een nieuwe taal te leren heb je ook inzicht nodig in je eigen taal. Om te begrijpen wat de Latijnse naamval “accusativus” is, moet je wel weten wat een lijdend voorwerp in het Nederlands is. Zo leg je steeds een verband tussen het Latijn en je eigen taal. De volgende stap is het vertalen van een tekst. Wat staat er eigenlijk in die tekst? Zo leer je iets over de wereld van de Romeinen. In een tekst over jongens die het Colosseum bezoeken, ontdek je wat daar vroeger werd gedaan. De laatste stap ben jijzelf. Jij leert verbindingen maken tussen de Romeinse cultuur en de wereld om je heen. Hoe zou jij bijvoorbeeld een bokswedstrijd of een voetbalwedstrijd beleven? Het leggen van al deze verbanden geldt natuurlijk ook voor Grieks. Je leert dus niet alleen twee talen, maar je houdt je ook bezig met de bouwkunst, (kunst)geschiedenis, filosofie en archeologie. Zo benader je verschillende onderdelen van de Klassieke Oudheid en koppel je die aan elkaar.

Bovendien kun je jouw opgedane kennis en vaardigheden goed gebruiken bij de andere vakken. Zo ontwikkel je bij Grieks en Latijn een manier van denken die je ook goed kunt inzetten bij de exacte vakken.

Excursies

Wij vinden het belangrijk dat jij, naast de lessen op school, ook buiten school je kennis verbreedt. Dus hebben wij verschillende excursies op ons programma staan. Zo bezoeken we lezingen, musea en theatervoorstellingen en gaan we naar het archeologische park het Archeon, de Duitse stad Trier en de eeuwige stad Rome.

Gymnasium vs. atheneum

Op ons gymnasium volg je dus de Klassieke Talen en heb je minder uren van andere vakken dan de atheneumleerlingen hebben. Gymnasium en atheneum vallen beide onder vwo. Wij zien het onderwijs op het gymnasium als een klassiek sausje over de reguliere atheneumopleiding. Wij vinden gymnasium meer dan atheneum met Grieks en Latijn. Ook bij de andere vakken word je uitgedaagd op jouw niveau. Je zult zien dat de klassieke taal en cultuur nog overal aanwezig of te vinden is. Zo ga je bij wiskunde formules gebruiken die zijn bedacht door Griekse wiskundigen. Bij Frans, Duits en Engels zal je merken dat veel woorden hun oorsprong in de oudheid hebben.

Gymnasium gecombineerd met masterclass

Ben je op zoek naar nog meer uitdaging? Dan kun je ervoor kiezen om je gymnasiumopleiding te combineren met de masterclass. In de masterclass werk je aan projecten en doe je onderzoek. Als je gymnasium wil doen, kun je op het Bataafs Lyceum dus kiezen voor het reguliere gymnasium of gymnasium masterclass.

Lees ook: Gymnasium: iets voor jou?, Actviteiten, (Oud-)leerlingen over het gymnasium en Ontdek het zelf

Meer info?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over ons gymnasium? Stuur dan gerust een mailtje naar docente Klassieke Talen mevrouw Keilholtz (m.keilholtz@osghengelo.nl).