Europa in…

Europa in…

In een steeds sneller veranderende omgeving is het van belang, dat leerlingen al in een vroeg stadium kennis nemen van en kennis maken met verschillende culturen en tradities. Naast de eigen  identiteit moeten de leerlingen ook in aanraking komen met de identiteit van onze Europese partners en partners buiten de Europese Unie, zodat ze met de verschillen en de overeenkomsten kennis kunnen maken. Onze leerlingen moeten zich tot wereldburger kunnen ontwikkelen.