EPAS

European Parliament Ambassador School

Het “European Parliament Ambassador School”-programma (EPAS) is bedoeld om leerlingen meer inzicht te geven in de Europese parlementaire democratie, de rol van het Europees Parlement en de Europese waarden.

Het programma stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan de EU-democratie. De doelgroep zijn leerlingen met een diverse achtergrond op sociaal, geografisch en onderwijsgebied.

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa.

Europa wordt steeds belangrijker; inmiddels is bijv. een groot deel van onze wetgeving op Europees niveau bepaald. Het Europees Parlement speelt als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol. Sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden in 2009 zijn de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid.

Klik op het logo voor meer informatie:

 

Wij als Bataafs Lyceum hebben leerlingen als Junior European Parliament Ambassadors gekozen die zich vrijwillig en vol passie inzetten voor EPAS door middel van het organiseren van activiteiten rondom Europa en het zijn van een ‘plek’ waar al onze leerlingen terecht kunnen met vragen over Europa en de Europese Unie. Ons EU-infopoint komt nog, under construction!