DELF

DELF = ‘Diplôme d’Etudes en Langue Française. Dit certificaat wordt behaald na het succesvol afleggen van officiële Franse taalexamens waarmee leerlingen wereldwijd hun niveau van taalbeheersing kunnen aantonen. De DELF diplma’s kunnen op 4 niveau’s gehaald worden; voor de onderbouw is dat A1 en A2; voor de bovenbouw B1 en (in uitzonderlijke gevallen) B2. Inschrijven voor de examens gebeurt altijd in overleg met de docent Frans.

Het diploma behorende bij het hoogste niveau is, qua Frans, toereikend om toegelaten te worden tot alle hoge scholen en universiteiten in Franstalige landen.

De lessen ter voorbereiding op de examens worden kosteloos gegeven op school, voor de examens die plaatsvinden op 2 dagen (woensdags schriftelijk gedeelte op school en zaterdags mondeling ergens in het land) zijn de kosten de volgende:

A1: € 70

A2: € 85

B1: € 115

B2: € 130

De eerstvolgende examendata zijn in 2021:

B1 en B2: 10 en 13 maart
A1 en A2: 2 en 12 juni

 

Meer info: f.devries@osghengelo.nl