contactpersonen

Schoolleiding

Mevr. J. Duijvestijn

Locatieleider en teamleider bovenbouw VWO j.duijvestijn@osghengelo.nl

Mevr. J. Ardesch 

Locatieleider en teamleider bovenbouw HAVO j.ardesch@osghengelo.nl

Dhr. B. Smies 

Locatieleider en teamleider onderbouw b.smies@osghengelo.nl

 

Coördinator bovenbouw

Mevr. F. de Vries – havo en vwo f.devries@osghengelo.nl

Decaan

Dhr. G. J. de Wilde g.dewilde@osghengelo.nl

Mevr. M. van Buuren-Teuwsen m.vanbuuren@osghengelo.nl

Coördinator ondersteuning

Mevr. K. Reijmer k.reijmer@osghengelo.nl

Coördinator  1e leerjaar

Dhr S. Dokters s.dokters@osghengelo.nl

Coördinator Masterclass

Mevr. N. Lussing n.lussing@osghengelo.nl

Coördinator dyslexie

Mevr. S. de la Parra – Snijders s.delaparra@osghengelo.nl

Voorzitter oudervereniging

Dhr. F. Bouwmeester

Stafbureau Openbare Scholengemeenschap Hengelo

Stafbureau: Jan Tinbergenstraat 101, 7559 SP Hengelo t.074 – 291 98 60 cedi@osghengelo.nl

Bestuurder: Dhr. A.H.G.  Brunger

Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Zwarte Woud 2 Postbus 85191 3508 AD Utrecht t. 030 – 280 95 0 info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie

Rijksinspectie Postbus 51 Zwolle

Vertrouwensinspecteur

0900 – 111 31 11