single-post.php

Met wiskundeknobbel naar hightechbedrijf

WOUTER ZANDSTEEG (15) WERKTE IN SCHOOLTIJD AAN EEN PROJECT BIJ HET ENSCHEDESE HIGHTECHBEDRIJF XSENS. MET DANK AAN HET BATAAFS LYCEUM. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

Wouter Zandsteeg (15) kreeg de gelegenheid om, in schooltijd, aan de slag te gaan bij een hightechbedrijf. De gymnasium 4-leerling heeft een wiskundeknobbel. Hij werd al eens vijfde bij de wiskunde olympiade en probeert zich nu te plaatsen voor de internationale versie daarvan. Maar eigenlijk zijn alle technische vakken een eitje voor hem. “Of ik wel eens een docent heb gecorrigeerd in de klas? Een paar keer maar.”

Gerdi Haverkamp bracht hem in contact met Xsens. Dat Enschedese bedrijf houdt zich bezig met motion tracking, ofwel het heel precies vastleggen van bewegingen. Elke donderdag werkte Wouter in Enschede aan een simulatiemodel voor de verwerking van de enorme hoeveelheid data die dat vergt.

Was dat nou werk of een hobby voor hem? “Laat ik het zo zeggen: ik heb ook een bijbaantje als vakkenvuller. Maar daar kijk ik nooit naar uit.”

Hij ziet er nog zo jong uit

Xsens is wel gewend aan stagiaires. Maar dan vooral studenten van de hogeschool en universiteit. Wouter trok wel extra aandacht. “Ze vonden hem er zo jong uitzien”, vertelt Joris Voerman, Wouters begeleider bij Xsens. “‘Hij lijkt wel zestien’, zeiden zijn collega’s vaak. ‘Dat is hij ook’, antwoordde ik dan.”

Wouter heeft het project net afgerond. Wat hij er vooral van leerde?

“Ik ben beter geworden in programmeren. En ik ben er achter gekomen hoe belangrijk het is dat je goed Engels spreekt als je bij zo’n bedrijf wilt werken. Want de helft van de mensen die daar werkt, komt uit het buitenland.”

Of Wouters kostje nou is gekocht bij Xsens? Zover wil Voerman niet gaan.

Wel dat het bedrijf heeft geprofiteerd van Wouters aanwezigheid. “Hij vroeg regelmatig waarom we dingen deden zoals wij ze deden. Dat dwong ons wat vaker terug naar de basis te gaan, en weer fris naar bepaalde dingen te kijken.”

Extra prikkel voor snelle leerling

MAATWERK ONDERWIJS

Soms gaat leren zo makkelijk dat een leerling wel wat extra uitdaging kan gebruiken. Het Bataafs Lyceum wil daar zoveel mogelijk bij helpen door maatwerk te leveren. Aan een jongen met een wiskundeknobbel bijvoorbeeld en een meisje dat heel goed kan zwemmen.

MICHEL HASSELERHARM

Voortgezet onderwijs is meer dan een diploma halen om door te kunnen leren of aan het werk te kunnen. Het is de plek waar talenten worden ontdekt dan wel ontplooid. Maar daar is ruimte voor nodig.

En dat past niet altijd in een strak lesrooster, waar scholen en leerlingen zich nu eenmaal aan te houden hebben. “Het vraagt discipline van de leerlingen”, zegt Jentina Ardesch, teamleider havo van het Bataafs Lyceum. “Maar de ervaring leert dat het wel goed komt als je ze de ruimte en het vertrouwen geeft.”

Het Bataafs Lyceum, een locatie van de Openbare Scholengemeenschap (OSG) Hengelo, heeft meerdere manieren om leerlingen te prikkelen. Zo kunnen de vwo-leerlingen in de onderbouw kiezen voor de masterclass. Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, met extra vakken als filosofie en kunstzinnige vorming en acht tot tien projectlessen per week.

Daarnaast is er voor de andere klassen BL-Xtra, waarin verschillende vakken worden gecombineerd. Bij ‘Ontwerpen en Techniek’ onderzoeken leerlingen bijvoorbeeld welke vormen van licht er zijn en hoe je die kunt gebruiken. Vervolgens ontwerpen ze zelf een lamp.

Projecten bij bedrijven

En sinds een paar jaar is er BL-Business, dat een link probeert te leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs. “Veel leerlingen hebben moeite om een vervolgstudie te kiezen. Daarom geven we ze de gelegenheid diverse beroepen te leren kennen”, legt coördinator Gerdi Haverkamp uit. “En voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken, kijken we ook of een bedrijf die kan bieden.”

https://krant.tubantia.nl/titles/tubantia/7137/publications/13100/pages/8

Deel dit bericht