Aanmelden

Ga je voor Bataafs? Meld je aan!
Het moment van de schoolkeuze komt steeds dichterbij; op maandag 29 en dinsdag 30 maart zijn de aanmeldingsdagen van de Hengelose VO-scholen. Hieronder vinden jullie alle benodigde informatie.

De VO-scholen hebben er samen voor gekozen om de aanmelding fysiek te laten plaatsvinden. De overstap naar de middelbare school is een bijzonder moment, waarbij we jullie graag persoonlijk op school ontvangen. Om dit zorgvuldig en binnen de richtlijnen van het RIVM te kunnen doen, is het belangrijk om de onderstaande informatie goed door te nemen en na te volgen.

Vooraf

  • Download het inschrijfformulier. Dit is HIER te vinden. (Bij problemen met het openen van het inschrijfformulier adviseren wij om de Chrome browser te gebruiken.)
  • Vul het formulier volledig in en print dit uit.
  • Neem het uitgeprinte inschrijfformulier, voorzien van handtekening van één van de ouders/verzorgers, mee naar het aanmeldingsmoment.
  • De basisschool heeft een aanmelddocument afgegeven waarop onder andere het schooladvies genoteerd staat; dit SVP meenemen naar het aanmeldingsmoment. Deze werkwijze geldt niet voor leerlingen buiten Hengelo, Borne en Delden.

Aanmeldingsmoment

Om de RIVM-maatregelen te kunnen waarborgen, is het van belang dat de inloop tijdens het aanmeldingsmoment gespreid verloopt. De leerlingen mogen vergezeld worden door één ouder. Daarnaast maken we gebruik van tijdsblokken die op alfabet (1e letter van de achternaam) zijn ingedeeld. We willen jullie vriendelijk verzoeken om deze indeling strikt aan te houden. Waar mogelijk graag verspreid over het tijdsblok naar school komen.

Bijvoorbeeld:

 Leerling Stefan Dokters meldt zich aan op maandag 29 maart in het tijdsblok van 16:00 – 17:00 uur, bij voorkeur om 16:45 uur (laatste letter binnen dit tijdsblok).

Voor leerlingen en ouders die niet in staat zijn om op het aangewezen aanmeldingsmoment naar school te komen, is er op beide dagen een reserveblok ingepland. Als het niet mogelijk is om fysiek aan te melden, dan kan er contact worden opgenomen met Stefan Dokters, coördinator leerjaar 1: s.dokters@osghengelo.nl.

Herzien advies
Het is mogelijk dat leerlingen een hoger advies hebben gekregen naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Als dat voor uw zoon of dochter geldt dan kunt u contact opnemen met Bas Smies, teamleider onderbouw (b.smies@osghengelo.nl). U kunt dan de wens voor een ander niveau doorgeven.
Als gevolg van het later bekend worden van de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs is de aanmeldingsdatumVerzoeken kunnen tot uiterlijk woensdag 2 juni, 15:00 uur worden doorgegeven. Op donderdag 3 juni ontvangt u dan een bericht over de definitieve plaatsing.